Profivzdelávanie klub

Profivzdelávanie klub vám zaručuje, že aj odstupom času máte k dispozícii bonusové materiály ku vybraným školeniam, konferenciám alebo inej forme vzdelávania, ktorej ste sa zúčastnili. Bonusy, ako napr. videoškolenia, úplné znenia zákonov, prezentácie, vzory či iné doplňujúce informácie sú pre ľahšiu orientáciu začlenené do jednotlivých oblastí vzdelávania – dane a účtovníctvo, mzdy a personalistika, verejná správa SR, právo alebo manažment. Upozorňujeme vás, že pre zobrazenie bonusových materiálov, je potrebné byť prihlásený. Prihlasovacie údaje vám boli zaslané na e-mail 2 dni po účasti na niektorej z našich foriem vzdelávania.

Ako funguje Profivzdelávanie klub?

1. krok: Kliknite na oblasť vzdelávania, v ktorej ste boli preškolený.

2. krok: Vyberte si školenie, konferenciu alebo inú vzdelávaciu aktivitu, ktorej ste sa zúčastnili (názov). Pre zrýchlenie môžete využiť aj filtrovanie podľa mesta alebo vyhľadávanie.

3. krok: Po kliknutí na vybranú vzdelávaciu aktivitu, prejdite na nasledujúcej stránke k časti Profivzdelávanie klub – bonusové materiály alebo Profivzdelávanie klub – videá, videoškolenie. Pre stiahnutie materiálov alebo sledovanie videa je potrebné byť prihlásený.

 

Funkcie

Partner