Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Časti videa:

 •   Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
 •   Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (ukážka) - MC [1 min.]  Platený prístup

    Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (ukážka) - VSSR [1 min.]  Platený prístup

    Určenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania [29 min.]  Platený prístup

    Dojednanie vyslania a dohoda o vyslaní [48 min.]  Platený prístup

Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Publikované: 19.3.2019

Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stav: Aktuálne

Minutáž: 77 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa sa lektor Jozef Toman zaoberá dohodou o vyslaní zamestnancov na výkon práce do iného členského štátu Európskej únie, ktorá stanovuje určité pracovné podmienky, druh práce, miesto výkonu práce a iné náležitosti, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť. V prednáške sa dozviete, čo je predmetom dohody, akým spôsobom formulovať obsah a v akej forme musia byť podmienky dohodnuté.  

 

Obsah:

 • Pracovné podmienky (napr. mzda, pracovný čas, dovolenka)
 • Technika dojednania (napr. uzatvorenie pracovnej zmluvy, skončenie pracovného pomeru a pod.)
 • Aplikácia právnych predpisov iného štátu
 • Technika vyslania vo všeobecnosti
 • Technika vyslania zo SR
 • Informovanie o vyslaní
 • Podstatné náležitosti dohody o vyslaní
 • Dojednanie vyslania, rámcová dohoda o vyslaní a dohoda o vyslaní, informovanie verzus dojednanie podmienok
 • Deň začatia a skončenia vyslania
 • Druh práce počas vyslania
 • Miesto výkonu práce počas vyslania
 • Mzdové podmienky
 • Forma dojednania mzdových podmienok
 • Dohoda o cezhraničnom dočasnom pridelení

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner