Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy

Časti videa:

  •   Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy [1 min.]  Zadarmo
  •   Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy [28 min.]  Platený prístup

Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy

Publikované: 21.11.2017

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 25.5.2018

Minutáž: 29 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

V tejto časti videoškolenia budeme rozoberať, na základe akých predpisov budete vypracovávať dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Povieme si, kedy sa na údaje o firme vzťahuje nariadenie a kedy nie. A hlavne si rozoberieme rozdiely medzi chápaním pojmu osobný údaj podľa teraz platného zákona č. 122/2013 Z. z. a nového nariadenia a na záver si rozoberieme osobitnú kategóriu osobných údajov a povieme si, či podľa nových predpisov rodné číslo bude považované za osobitnú kategóriu osobných údajov.

 

Obsah videoškolenia:

 

  • Komparácia prameňov práva do 24.5.2018 a po 25.5.2018
  • Predmet nariadenia čl.1
  • Pôsobnosť nariadenia čl. 2
  • Definícia osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.
  • Interpretácia osobitnej kategórie osobných údajov podľa § 13 zákona č. 122/2013 Z.z. a nového nariadenia
  • Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner