Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ

Časti videa:

  •   Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ (ukážka)   Zadarmo
  •   Novela zákona o verejnom obstarávaní   Platený prístup

      Register konečných užívateľov výhod   Platený prístup

      Odporúčania   Platený prístup

      Metodický pokyn CKO č. 12   Platený prístup

Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ

Publikované: 12.10.2015

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 20.11.2014

Minutáž: 264 min.

Cena s DPH: 36 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Videoškolenie komplexne informuje poslucháčov o pravidlách a postupoch pri čerpaní verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ, o tom, ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania z pohľadu dotačných fondov, o povinnej dokumentácii prijímateľa pri ex-ante kontrole a súbore povinnej dokumentácie z verejného obstarávania, ktorú prijímateľ odovzdá na kontrolu poskytovateľovi.

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner