32 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
21. 05. 2018, Banská Bystrica
Obsadené
09. 05. 2018, Trnava
Obsadené
17. 05. 2018, Bratislava
Obsadené
04. 06. 2018, Nitra
13. 06. 2018, Bratislava
10. 11. 2017, Banská Bystrica
Zrealizované
14. 11. 2017, Bratislava
Zrealizované
15. 11. 2017, Nitra
Zrealizované
20. 11. 2017, Trnava
Obsadené
18. 12. 2017, Martin
Zrealizované
19. 12. 2017, Košice
Zrealizované
20. 12. 2017, Prešov
Zrealizované
09. 01. 2018, Bratislava
Zrealizované
10. 01. 2018, Trenčín
Zrealizované
16. 01. 2018, Piešťany
Zrealizované
18. 01. 2018, Trnava
Obsadené
01. 02. 2018, Nitra
Zrealizované
02. 02. 2018, Poprad
Zrealizované
07. 02. 2018, Prešov
Zrealizované
08. 02. 2018, Žilina
Zrealizované
27. 02. 2018, Bardejov
Zrealizované
08. 03. 2018, Martin
Zrealizované
22. 03. 2018, Banská Bystrica
Obsadené
27. 03. 2018, Trnava
Zrealizované
04. 04. 2018, Trenčín
Zrealizované
05. 04. 2018, Bratislava
Zrealizované
06. 04. 2018, Nitra
Zrealizované
02. 05. 2018, Košice
Zrealizované
10. 05. 2018, Poprad
Obsadené
29. 05. 2018, Žilina
Obsadené
05. 06. 2018, Prešov
Lektor:
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
20. 04. 2018, Žilina
Zrealizované
04. 05. 2018, Bratislava
Zrušené
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
JUDr. Lucia Bezáková
Mgr. Viliam Mizák
22. - 23. 11. 2018, Bratislava
20. - 21. 02. 2018, Bratislava
Zrealizované
20. - 21. 03. 2018, Košice
Zrealizované
23. - 24. 04. 2018, Žilina
Zrealizované
28. - 29. 06. 2018, Bratislava
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Mgr. Irena Hudecová
JUDr. Jakub Uhrinčať
JUDr. Pavol Szabo
06. 12. 2017, Bratislava
Zrealizované
14. 12. 2017, Banská Bystrica
Zrealizované
23. 01. 2018, Žilina
Zrealizované
13. 02. 2018, Košice
Zrealizované
14. 03. 2018, Bratislava
Zrealizované
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
28. 02. 2018, online
Zrealizované
Lektor:
Mgr. Irena Hudecová
25. 01. 2018, Bratislava
Zrealizované
27. 06. 2018, Trenčín
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
24. 01. 2018, online
Zrealizované
Lektor:
Ing. Peter Gallovič
04. 12. 2017, Bratislava
Zrealizované
05. 10. 2017, Bratislava
Zrealizované
19. 10. 2017, Žilina
Zrealizované
11. 12. 2017, Košice
Zrealizované
Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
08. 12. 2017, online
Zrealizované

Partner