20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
21. 05. 2018, Banská Bystrica
Obsadené
09. 05. 2018, Trnava
Obsadené
17. 05. 2018, Bratislava
Obsadené
04. 06. 2018, Nitra
13. 06. 2018, Bratislava
10. 11. 2017, Banská Bystrica
Zrealizované
14. 11. 2017, Bratislava
Zrealizované
15. 11. 2017, Nitra
Zrealizované
20. 11. 2017, Trnava
Obsadené
18. 12. 2017, Martin
Zrealizované
19. 12. 2017, Košice
Zrealizované
20. 12. 2017, Prešov
Zrealizované
09. 01. 2018, Bratislava
Zrealizované
10. 01. 2018, Trenčín
Zrealizované
16. 01. 2018, Piešťany
Zrealizované
18. 01. 2018, Trnava
Obsadené
01. 02. 2018, Nitra
Zrealizované
02. 02. 2018, Poprad
Zrealizované
07. 02. 2018, Prešov
Zrealizované
08. 02. 2018, Žilina
Zrealizované
27. 02. 2018, Bardejov
Zrealizované
08. 03. 2018, Martin
Zrealizované
22. 03. 2018, Banská Bystrica
Obsadené
27. 03. 2018, Trnava
Zrealizované
04. 04. 2018, Trenčín
Zrealizované
05. 04. 2018, Bratislava
Zrealizované
06. 04. 2018, Nitra
Zrealizované
02. 05. 2018, Košice
Zrealizované
10. 05. 2018, Poprad
Obsadené
29. 05. 2018, Žilina
Obsadené
05. 06. 2018, Prešov
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
05. 03. 2018, Žilina
Zrealizované
06. 03. 2018, Bratislava
Zrealizované
07. 03. 2018, Nitra
Zrealizované
08. 03. 2018, Trenčín
Zrealizované
10. 04. 2018, Košice
Zrealizované
11. 04. 2018, Poprad
Zrealizované
16. 05. 2018, Bratislava
Zrealizované
31. 05. 2018, Žilina
Lektor:
Lenka Krupová
05. - 06. 06. 2018, Bratislava
Lektor:
Ing. Vladimír Ozimý
14. 06. 2018, Bratislava
15. 06. 2018, Žilina
Lektor:
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
21. 06. 2018, Bratislava
Lektor:
Júlia Pšenková
24. 04. 2018, Bratislava
Zrealizované
22. 06. 2018, Žilina
09. 10. 2018, Košice
Lektor:
RNDr. Jozef Mihál
25. 06. 2018, Bratislava

Partner