Krízová komunikácia a stressmanagement pre štátnu správu

Naučte sa zvládať záťažové situácie a nechajte si poradiť, čo robiť v prípade, že ste sa v takýchto nepríjemných podmienkach ocitli. Príďte si precvičiť účinné komunikačné stratégie a reakcie v krízových momentoch, ktoré nastávajú pri rozhovore s náročným partnerom. Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť a profitujú z potenciálu svojich zamestnancov.

Popis

Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať tipy na seba posilnenie a zvládnutie stresu v nich. Naučiť sa a precvičiť si účinné komunikačné stratégie a reakcie v krízových situáciách s náročným partnerom v rozhovore.

Program

  • Práca s vnútorným postojom vo vzťahu k sebe, k téme a k partnerovi
  • Cielená príprava na náročné rozhovory ako nevyhnutná súčasť prevencie stresu
  • Techniky prekonania strachu a obáv, sebaposilnenie v náročných situáciách – prečo strácame silu a ako ju znovu nadobudnúť?
  • Sebavedomé vystupovanie – presvedčivá reč tela
  • Ako odraziť neférové útoky protistrany – komunikačné stratégie
  • Ako rozpoznať manipuláciu a psychologické triky a ako na ne vhodne reagovať
  • Techniky pohotových reakcií
  • Precvičovanie techník v praktických situáciách

 

HARMONOGRAM:

 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 114 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Profil lektora

Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami od manažérov v súkromnej aj štátnej sfére. Pôsobila v manažérskych pozíciách v poisťovníctve, kde riadila projekty a zavádzala procesy v oblasti HR. Riadila oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, výberu zamestnancov a hodnotenia pracovného výkonu. Má psychologické vzdelanie a je medzinárodne certifikovaný kouč. Má skúsenosti s realizáciou projektov EU fondov.


Funkcie

Partner