Webinár: Ochrana osobných údajov 2018 pre e-shopy. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR výrazne ovplyvní od 25.5.2018 aj oblasť online obchodovania. Ak ste prevádzkovateľom e-shopu, alebo ho plánujete v blízkej dobe zriadiť, nenechajte si ujsť online seminár (webinár) s JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý vás oboznámi s vašimi povinnosťami pri spracúvaní osobných údajov podľa novej legislatívy. Od mája 2018 nadobudne účinnosť aj viacero zásadných zmien a noviniek. O aké zmeny ide a na čo sa musíte pripraviť? Nechajte si poradiť od odborníka, ako správne spracúvať osobné údaje z pohľadu e-shopu a vyhnite sa tak neželaným pokutám v online prostredí.

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu (pozor kapacita je obmedzená) vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára máte možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

  • Právna úprava pre e-shopy
  • Výklad pojmov podľa GDPR
  • Zásady podľa GDPR
  • Základy vedenia dokumentácie OOÚ
  • Súhlas prostredníctvom e-shopu
  • Zmluvy podľa GDPR
  • Zmeny v informačnej povinnosti
  • Opatrenia a kódexy správania
  • Pokuty v online prostredí

Harmonogram:

9,30 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 12,30 – prednáška

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
24.1.2018online48 €Zrealizované

Profil lektora

Lukajka.jpg
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. pôsobil 3 roky na Inšpektoráte práce v Trenčíne, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o., kde sa venuje najmä zastupovanie klientov pred súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na pracovné právo, BOZP, ochranu osobných údajov, a pod. Jozef úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP. Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ, práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval  anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Ochrana osobných údajov 2018 pre e-shopy.pptx / 210 kB
Zodpovedané otázky účastníkov webináru.pdf / 250 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Záznam z webinára: Ochrana osobných údajov 2018 pre e-shopy. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
Vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom
Záznam z webinára: Ochrana osobných údajov 2018 pre e-shopy. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Funkcie

Partner